ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
379
კომპანია
62.5%
მცირე
26.1%
საშუალო
11.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება