სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 299
კომპანია
77.1%
მცირე
16.5%
საშუალო
6.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება