ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
855
კომპანია
64.4%
მცირე
20.8%
საშუალო
14.7%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება