სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 276
კომპანია
77.5%
მცირე
16.0%
საშუალო
6.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება