ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
843
კომპანია
64.7%
მცირე
20.8%
საშუალო
14.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება